PETTROPHY / Art for better life
ENG / ART FOR BETTER LIFE
The idea of Pettrophy is to support animals, organizations that protect animals, shelters and all who are involved so that they have the best possible living conditions. For each sale of an art piece, we donate 30% of the price. Original signed work of art that is stylish decorative element in the home or work environment. Specifically targets support (ultimately) to pets that really need it, it will be worth it.
Would you like to help? Do you want your pet to help others?
Its simple! Buying works of art supports an organization for which the amount is determined. Or if you have a pet at home,you can improve your environment, add some style and delight your self and your pet. But what is more important, your actions can help others. If you are interested and would like to help, feel free to contact us and we can arrange a photo shoot. We will then create a photo panel of your pet, we will add a charity that you will be supporting and publish it on our website. A considerable percentage of sales will be credited to the account of a shelter organization for protection of animals. Each art work has an amount selected which supports an organization. Don't hesitate and help out.
COOPERATION
Do you have an organization or shelter that need financial assistance? Help is on the way. Cooperation supports the funding of your organization from the sale foto panels of animals. 
Each Photo panel is assigned a logo of the organizations it supports.

CZ/ Umění pro lepší život / ART FOR better LIFE 
Myšlenkou projektu Pettrophy je podporovat zvířata, organizace na jejich ochranu, útulky a všechny, kteří se podílejí na tom, aby mohli mít co nejlepší životní podmínky. Rozhodli jsme se darovat 10 -20% ze zisku z každé služby a 30% ze zisku z každého prodaného kusu, originálního signovaného díla, které je vkusným dekoračním prvkem domácího či pracovního prostředí.
Chceš pomoci i ty ? Chceš, aby tvé zvířátko pomáhalo druhým ?
Je to jednoduché! Nákupem díla podpoříte organizaci, pro kterou je částka určena. Máte doma miláčka, kterého byste si chtěl zvěčnit? Vykrájejte si své prostředí a uděláte si radost. Ale co je hlavní, svým činem můžete pomáhat dalším. Pokud máte zájem pomoci i vy, klidně se nám ozvěte a domluvíme se na fotografování. Vytvoříme fotopanel vašeho miláčka, přidáme mu štítek, koho bude podporovat a zveřejníme ho na naší stránce. Nemalá procenta z prodeje poukážeme na účet útulkům a organizacím na ochranu zvířat. U každého dílu je uvedena částka, kterou podpoříte danou organizaci.
Je to jednoduché! Nákupem díla podpoříte organizaci, pro kterou je částka určena.
Máte doma miláčka, kterého byste si chtěl zvěčnit?
 Vykrájejte si své prostředí a uděláte si radost. Ale co je hlavní, svým činem můžete pomáhat dalším. Pokud máte zájem pomoci i vy, klidně se nám ozvěte a domluvíme se na fotografování. Vytvoříme fotopanel vašeho miláčka, přidáme mu štítek, koho bude podporovat a zveřejníme ho na naší stránce. Nemalá procenta z prodeje poukážeme na účet útulkům a organizacím na ochranu zvířat. U každého dílu je uvedena částka, kterou podpoříte danou organizaci.
Spolupráce
Máte organizaci nebo útulek a chybí vám finance? Pomoc je na cestě. Spolupráce spočívá v podpoře financování vaší organizace z prodeje fotopanelů zvířat.

Tak neváhejte a pomozte i vy!

next work

Back to Top