Umění pro lepší život / ART FOR better LIFE
Myšlenkou projektu Pettrophy je podporovat zvířata, organizace na jejich ochranu, útulky a všechny, kteří se podílejí na tom, aby mohli mít co nejlepší životní podmínky. Rozhodli jsme se darovat 10 -20% ze zisku z každé služby a 30% ze zisku z každého prodaného kusu, originálního signovaného díla, které je vkusným dekoračním prvkem domácího či pracovního prostředí.

next work

Back to Top