Je s námi koniec ?

Je s námi koniec ?

Odporúčam zhliadnutie tohoto dokumentu, ktorý Nati­onal Geog­rap­hic uvoľ­nila do celého sveta v 45 jazy­koch.  Myslím si preto, že je pre nás užitočné zamyslieť sa nad touto témou ! National Geographic odkrýva svedectvo o stavu dnešného sveta. Leonardo DiCaprio se podieľal na hľadaní riešení, ktoré pomôžu predísť fatálním dopadom klimatických zmien na náš budúci život. Jedná sa o najdôležitější problém našej doby.

Odporúčam si tiež  pozrieť film Revenant (2015), ktorý sa spomína v dokumente. Pre náročnejšieho diváka film Stalker (1979) od režiséra Andreja Tarkovského, ktorým bol film Revenant pravdepodobne inširovaný 🙂

viac informácii o tomto probléme nájdete tu /  www.carbotax.org      www.beforetheflood.com

zdroj / www.seberizeni.cz    www.startitup.sk